Lawatan Delegasi Negara-Negara Membangun Ke PID BP

Pada 13hb Disember, pihak Universiti Utara Malaysia dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia telah mengadakan satu program dengan menjemput pegawaippegawai dari Program Desa ICT dari negara-negara membangun. Yang Berhormat Sr. Haji Muhd. Farid Bin Haji Saat, KADUN Pulau Betong selaku penasihat Balik Pulau mengalu-alukan kedatangan pelawat dengan perasaan yang berbesar hati.

Antara negara yang terlibat ialah Negara Vietnam. Myanmar. Thailand, India, Dhubai, Filiphina, Pakistanb dan Kemboja. PID Balik Pulau juga menjemput pegawai dari Kementerian Tenaga, Air Dan Komunikasi, Majlis k-ICT Pulau Pinang dan pemimpin-pemimpin tempatan bagi berkongsi idea dan pendapat dalam merapatkan jurang digital di kalangan penduduk tempatan.

Majlis dimulakan dengan kata-kata aluan oleh Yang Berhormat Sr. Haji Muhd. Farid Bin Haji Saat diikuti dengan penyampaian 'The Best Telecenter - Pusat Internet Desa Balik Pulau' oleh Encik Abdul Said Bin Hussain selaku Pengerusi Jawatankuasa Pusat Internet Desa Balik Pulau. Selepas itu, wakil Majlis k-ICT iaitu Mr. Leong, Setiausaha Majlis k-ICT Pulau Pinang menyampaikan 'Pelan Induk K-ICT Pulau Pinang' kepada para hadirin.
Penyampaian taklimat diadakan di Bilik Mesyuarat JKKK, Bangunan JKKK Kongsi. Selepas taklimat berakhir, para pelawat dibawa untuk melihat Pusat K-Komuniti Kongsi, Balik Pulau dan Pusat Internet Desa Balik Pulau.

Galeri Gambar
Comments

Popular Posts