Friday, June 7, 2013

Menghadiri Mesyuarat Tahunan Persatuan ICT Bumiputera Pulau Pinang


PID menyertai mesyurat dan menjadi salah seorang jawatankuasa. Tujuan PID menyertai persatuan ini untuk memberi nilai tambah kepada Usahawan ICT di peringkat Pulau Pinang dengan sebarang program kerjasama yang akan dilakukan.


Bengkel eUsahawan 30 November & 21 Disember 2017

Terokai Ilmu Perniagaan Digital Bersama eUsahawan Kami di peringkat Pusat Internet Desa akan berkongsi secara 'teknikal' ...