Mesyuarat Zon 2


Mesyuarat Zon 2
Bertempat : PID Tasek Gelugor
Tarikh : 27 Okt 2015
Jam : 10.00 - 5.00pm

Agenda Mesyuarat:
a) Kata-kata aluan Pengerusi Majlis
b)Penyerahan Laporan Tahunan Setiap Zon 2
c) Pesembahan DST setiap PID Zon 2
d) Penilaian SKT 2015 & Pemantapan Laman Web
www.jnomart.my & www.internetdesa.net

Popular Posts